Instytut Informatyki Gospodarczej sp. z o.o.
ul. Rubież 12G/6
61-612 Poznań
Poland
NIP 9721143935
KRS 0000261316